Trainen in draagvlakverwerving en omgevingsmanagement kan op veel manieren. Samen of alleen. Een intensief traject of een luchtige clinic met praktische handvatten. In ieder geval zetten we de training in het teken zetten van uw specifieke leerbehoefte en praktijk. Dat doen we door in een vroeg stadium te bepalen waar sterke en zwakke competenties of kennislacunes van het team of individu liggen. Vervolgens doet Den Exter Interactief u een voorstel voor inhoud en vorm van de training. Dit zodat u het geleerde direct kunt toepassen in uw eigen praktijk. Puur maatwerk dus.

Onderwerpen in een DEI-training kunnen zijn:

  • Hoe maak ik een gedegen omgevingsanalyse?
  • Hoe creer ik draagvlak in een turbulente omgeving met diverse belangengroepen?
  • Hoe haal ik het beste uit mijn project team?
  • Hoe zorg ik dat mijn projectteam beter samenwerkt?
  • Hoe bouw ik een communicatieplan?