Het (willen en kunnen) verenigen van gegevens, kennis, informatie en wijsheid