Belangen, beleving en betrokkenheid zijn de basis voor "meedoen"