‘Vertel het en mensen vergeten het; laat het mensen zien en ze onthouden het; betrek ze erbij en ze begrijpen het.’

(vrij naar Confucius)

 

Het verkrijgen van draagvlak is essentieel in omgevingsmanagement. Want zonder goede communicatie met omgevingsfactoren is de kans gering dat het project tot een succes komt. Den Exter Interactief helpt projectteams hun eigen omgeving in kaart te brengen en hun communicatie daarop af te stemmen.

Den Exter Interactief is een initiatief van Mathias den Exter. Met zijn jarenlange ervaring als beleidsadviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bestuurlijke participatieprocessen en communicatiestrategieën bij het (voormalig) Ministerie van Verkeer en Waterstaat kent Mathias alle dilemma’s van draagvlakcommunicatie. Naast onderzoek, analyse en advies begeleidde hij paneldiscussies, lobby’s en brainstormsessies. In 2000 besloot Mathias zich als trainer en adviseur in te zetten op participatievraagstukken en omgevingsanalyse.

Referenties en een uitgebreid cv vindt u op LinkedIn.