Gegevens die voor een bepaald doel relevant en getoetst zijn