DEI Experience (Momenteel in herontwikeling)

Bouwmagnaat Build & Co. heeft een kavel gekocht in Het Groene Hart met het plan om daar een attractiepark te bouwen. U bent lid van het projectteam dat voor draagvlak in de omgeving moet gaan zorgen. Wanneer u met uw collega’s een kijkje neemt op het bouwterrein, komt u oog in oog te staan met een groep protesterende omwonenden. Wat nu?

De Dei Experience is een simulatieoefening waarin u nut en noodzaak van draagvlakverwerving aan den lijve ondervindt. Met gebruikmaking van moderne media wordt een setting nagebootst waarin u ervaart wat er allemaal komt kijken bij processen gericht op omgevingsmanagement en draagvlakverwerving. Onder begeleiding van enthousiaste experts oefent u met  handelingsalternatieven en communicatiestrategieën. Na afloop reflecteert u op de oefening en krijgt u feedback van de experts.

Spanning en plezier in een leerzame setting: een onvergetelijke ervaring.