Klankbord

Zit uw projectteam met een beleids-, communicatie- of participatievraagstuk? Of raakt u verstrikt in keuzes waarvoor draagvlak nodig is? Dan kan uw project in een impasse raken, terwijl de tijd doortikt. Zonde. Den Exter Interactief denkt graag met u mee door op te treden als gesprekspartner, extern onderzoeker of zelfs als lid van uw projectteam.

Organisatie participatiebijeenkomsten

Om draagvlak te krijgen is kennis nodig van de aard, achtergronden en gedrag van actoren. Maar heeft u al die kennis paraat?

Een gedegen omgevingsanalyse is onmisbaar in elk project. Zeker aan het begin van het traject. Zo brengt u alle belangrijke actoren in kaart en kunt u tijdig inschatten waar u draagvlak mist. Ziet u alle belangengroepen in het veld? En weet u wat hun beweegredenen zijn en wat hun machtsinvloed is? Een participatiebijeenkomst met zoveel mogelijk belanghebbenden en betrokkenen kan u daarin helpen.