Beleid is een complex geheel van uitgangspunten, doelen,
keuzes, middelen, procedures en processen