Actoren in de omgeving: negeren of betrekken?

Bent u (met uw projectteam) bezig om een verandering teweeg te brengen? Dan heeft u ongetwijfeld te maken met actoren in de omgeving die invloed willen uitoefenen op uw project. Belangengroepen en lobbyisten zoals burgers, klanten, milieuactivisten, overheidsorganisaties e.d. staan bij u op de stoep. U staat voor de keuze: negeren of betrekken? Waar u ook voor kiest, het heeft grote gevolgen voor de voortgang van uw project.

Den Exter Interactief is specialist in omgevingsanalyses en helpt u alle actoren, die invloed kunnen hebben op uw project, in kaart te brengen. Dit zodat u hun beweegredenen, invloedsferen en gedragingen precies kunt inschatten. De volgende stap is Anticiperen door te Luisteren. Door uw communicatie-uitingen met precisie af te stemmen op het belang, de beleving en de betrokkenheid van deze actoren vergroot u het draagvlak van uw activiteiten. Resultaat: een project dat u sneller, gemakkelijker en doeltreffender tot een einde brengt.